Начало » Пожари в соларните инсталации – риск и превенция

Пожари в соларните инсталации – риск и превенция

Климатичните промени и по-високата честота на неблагоприятните метеорологични явления, заедно с проблемите, свързани със зависимостта от внос на енергия от други държави, подчертани от войната на Русия с Украйна, насърчават правителствата да увеличат производството на домашна зелена енергия.

В Съединените щати Инфлационният закон (IRA) е създаден, за да финансира инсталации за зелена енергия, като се изгради инфраструктура, която ще допринесе значително за доставката на възобновяема енергия. Въпреки това този растеж може да бъде ограничен от мита и други търговски действия, които забавят вноса на чуждестранни модули.

Ако има закъснения в новите разработки поради проблеми на пазара на слънчеви модули, е изключително важно да защитим най-малко капацитетът, който вече имаме на разположение. Рисковете, свързани с производството на слънчева енергия, като риска от пожар, трябва да бъдат взети по-сериозно.

Рискове от пожар на соларните ни системи

Рисковете от пожар на слънчеви енергийни инсталации са в голяма степен недооценени. Според доклад на Управлението на пожарната безопасност в САЩ от 2018 г., случаите на пожари в слънчеви системи са се удвоили спрямо тези от 2015 г. В изследване на Националния институт за промишлени изследвания на Великобритания бяха разглеждани източници на пожари като лошо проектирани или изградени системи и лоши практики при монтаж. Но най-голямият риск от пожари беше свързан с грешно специфицирани DC изолатори, които представляват една трета от случаите на пожари в слънчеви енергийни инсталации.

Когато има инцидент с пожар, последиците могат да бъдат значителни. Един от най-недооценените рискове е възможността за горски пожар – възможността за пожар на инсталация да се разпространи на съседни инсталации и в околната среда. Сухото време може да създаде перфектни условия за разпространение на пожар, с потенциал да причини милиарди долари финансови щети и значителни щети за репутацията. Това не е риск, който може да бъде пренебрегнат.

Още едно важно нещо, което трябва да вземат под внимание управляващите активите, е влиянието на затрудненията на пазара за застраховане на възобновяемата енергия, което може да доведе до това застрахователните компании да покриват щетите по активите, но не и загубите от прекъсване на бизнеса поради спиране на активите. Тъй като средното време за прекъсване на активите след пожар е между 12 и 18 месеца, това може да представлява значителна финансова загуба в резултат на загубените приходи.

Защита на соларните инсталации от пожар

В най-добрия случай, събирайки информация за соларните инсталации, можем да направим подобрения още от самото начало, като включим оценка на риска от пожар още във фазата на проектиране.

Но за вече инсталираните и работещи станции, оценките на риска от пожар трябва да станат задължителни. Оценката на риска от пожар на фотоволтаична ферма може да идентифицира потенциални опасности и да предложи необходимите решения за елиминиране на възможно най-много рискове. Такава оценка ще подпомогне обучението на екипа за управление и поддръжка на активите относно причините за запалване на пожар и ще помогне да се предотвратят рисковете чрез рутинни операции и поддръжка, като се вземе проактивен подход за интеграция на системи за откриване и гасене на пожари.

Ако пожар избухне, предотвратяването на неговото разпространение е ключът за намаляване на риска и ограничаване на щетите. Системата за откриване и гасене на пожари на Firetrace може да засече пожара бързо и да го потуши незабавно, без човешка намеса, предотвратявайки неговото разрастване и разпространение на други активи, околната среда, дивата природа или въздействие върху хората. Технологията позволява локализирано действие благодарение на своята уникална Fire Detection Tubing система, която изпуска чист агент в източника на пожара. Инсталирането на тази технология на всички фотоволтаични активи може да гарантира ограничаване на щетите, което ще намали времето и разходите за ремонт, както и загубените приходи поради прекъсване на работа.

С оглед на бързия растеж на капацитета на соларната енергия в страната, трябва да се обърне внимание на ефективната работа и производство на съществуващите слънчеви инсталации, както и на бързината на новите разработки, за да се гарантира, че слънчевата енергия ще играе най-голяма роля в енергийния баланс, както сега, така и в бъдеще. Намаляването на рисковете е ключът към успеха на тази мисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error

Харесваш сайта? Моля харесай ни във фейсбук :)