Начало » Как САЩ ще пести земя използвайки зелена енергия?

Как САЩ ще пести земя използвайки зелена енергия?


През 2021 г. Министерството на енергетиката на САЩ обяви целта за 100% чиста електроенергия до 2035 г. и нетно нулиране на въглеродните емисии до 2050 г. За да помогне на енергийните експерти и политиците да постигнат тези цели, The Nature Conservancy изследва стратегии, които максимизират ползите от чистата енергия, намалявайки при това използването на заемащата територия. Докладът „Сила на земната площ: Решения за чиста енергия, които защитават хората и природата“ комбинира анализ на въздействието на енергийното развитие върху емисиите, земята и общностите в континенталните Съединени щати, с цел идентифициране на нискозамърсителни пътища към нетно нулева национална икономика до 2050 г.

Докладът признава нарастващата подкрепа за развитието на чистата енергия и посочва, че скорошните инвестиции от Конгреса ще ускорят развитието, ще засилят и разширят инфраструктурата и ще насърчат развитието на други зелени технологии като водород, съхранение на енергия и улавяне на въглероден диоксид. Въпреки това, се предупреждава, че бързото разширяване може да има негативен ефект върху земята, флората и други.

Докладът оценява, че за постигане на нетно нулиране на въглеродните емисии до 2050 г. в Съединените щати са необходими между 3.1 TW и 3.5 TW капацитет на вятърни и слънчеви електроцентрали. Ако развитието продължи с текущите методи, ще бъдат необходими над 250 000 квадратни мили, за да се произведе толкова много чиста енергия. Вместо това, изследователите са разработили сценарий за намаляване на използваната територия с 70%, при който ще бъдат необходими само 135 000 квадратни мили.

Сценарият с намалено на земята със 70% е постижим чрез прилагането на подходи, които заемат по-малко пространство и избягването на неподходящи райони. Трите препоръчани подхода включват съвместно разполагане на вятърни и слънчеви електроцентрали, използване на агроволтаика върху земеделски земи и използване на слънчеви електроцентрали със фиксиран наклон.

Разполагането на слънчеви и вятърни системи на едно и също място е ефективен начин за спестяване на земя. Инсталациите на слънчеви електроцентрали с фиксиран наклон заемат по-малко пространство и също са добра опция за пестене на земя, отбелязва докладът. Въпреки че фотоволтаичните електроцентрали със соларни тракери (също известни като „позиционери“, представлява система за активно следене на слънцето, измествайки наклона на панела) генерират повече електричество в по-слънчевите южни региони, докладът заключва, че централите с фиксиран наклон са по-добър избор за проектите с по-малки размери, или висока цена на земята.

Имплементирането на сценария за намаляване на заеманата площ с 70% ще струва около 6.3% повече от настоящо прилаганите механизми, посочва изследването. Въпреки това, експертите обясняват, че тази стойност може би е преувеличена, тъй като чрез избягването на неподходящи райони ще бъде намален броят на анулираните проекти, закъсненията при разрешителните процедури и необходимостта от компенсации.


Компромисите ще продължат между предоставянето на чиста енергия за всички и намаляването на общественото неудобрение, защитата на дивите територии и запазването на обработваемите земеделски земи. Именно поради тези компромиси, експертите предоставят рамка за създаване на политики и практики, които ще балансират тези въпроси.

Рамката започва с дългосрочно планиране, което докладът отбелязва, че трябва да се вземат предвид данни за опазване на околната среда и общностите. „Необходими са процеси на планиране включващи участие на различни кръгове от обществеността, за да се гарантира, че икономическите и екологичните ползи и тежести от декарбонизацията се споделят равноправно.“

Прилагането на регионален подход е втората стъпка в рамката. Докладът отбелязва, че Съединените щати са регионално разнообразни по отношение на географията и използването на земята, електроенергийните пазари, икономиките и други фактори. Енергийните политики също се различават от щат до щат. Важно е за политиците на всички нива да разберат различията във всяка регион, за да могат да осигурят „отговорно развитие на енергийната инфраструктура“.

Другите препоръки включват ускоряване на процесите по свързване към мрежата, организирането на обществени дебати, въвеждане на стимули за подходи, които спестяват селскостопански земи и приоритизиране на инвестициите във взаимосвързаността между регионите.

Авторите на доклада признават, че декарбонизацията на икономиката не е лека задача и ще струва около 1,87 трилиона долара. Те отбелязват, че това е процес по-значим и от изграждането на междущатните автомагистрали, което се извършило между 1950 и 1980 година. Именно поради това, че преходът към чиста енергия е икономически ефективен и полезен за всички, експертите насърчават „осведомено, разумно и ранно планиране“, което взема предвид използването на технологии за спестяване на земя и инвестиции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error

Харесваш сайта? Моля харесай ни във фейсбук :)