Начало » Строене на природосъобразни фотоволтаични паркове

Строене на природосъобразни фотоволтаични паркове

С цел да сподели своите знания за изграждането на по-екологосъобразни фотоволтаични централи, унгарската фотоволтаична компания SolServices сътрудничи с национални паркове, организации за опазване на околната среда, енергийни компании и дори пчелари, за да състави обстойна бяла книга.

„Професионално ръководство за развитието на фотоволтаични паркове от следващо поколение“ предлага съвсем нова, базирана на практика методология, която разяснява как фотоволтаичните централи могат да бъдат експлоатирани по екологосъобразен и природоощаден начин и може да бъде препоръчана на инвеститорите.

Основавайки се на предишни изследвания на компанията за биомониторинг, но с разширен обхват, белият доклад има за цел да гарантира, че соларните паркове, изградени на големи земни участъци, се вписват в екологичния баланс на района, като се вземат предвид възможно най-много от екологичните, биологичните и природните му характеристики.

Базирана на географските и слънчевите радиационни характеристики на Унгария, слънчевата енергия има много висок потенциал за производство на електричество в страната. Инсталираната фотоволтаична мощност достигна 1,144 МВ през края на 2019 г., от които около 38% са малки домакински инсталации с мощност под 50 кВт. Оставащата мощност е разпределена между малки инсталации с капацитет под 0.5 МВ и няколко инсталации от няколко мегавата.

Новата Национална енергийна стратегия на Унгария има за цел да разшири соларния капацитет до 6,000 МВ през 2030 г., като той може да достигне 12,000 МВ до 2040 г. Въпреки това, за да отговори на предизвикателството на децентрализирано и силно зависещо от времето производство на електричество, страната се нуждае от модернизация на електропреносната мрежа. Също така е необходимо разширяване на големи соларни инсталации.

Постигането на амбициозните цели на страната може да бъде осъществено „по екологичен и природо-съобразен начин, като се вземат предвид екологичните изисквания и характеристики на съответната област във възможно най-голяма степен“, посочва SolServices в доклада.

„Агроекологичните изследвания в последните години показват, че с подходящо използване на земята и укрепване на растителните видове, биоразнообразието на дивата природа може значително да се подобри в земеделските райони“, добавя се в доклада, като се отбелязва, че соларните паркове могат ефективно да подпомогнат този процес.

„Особено положителен фактор е, че с правилно проектиране и минимално управление и човешка намеса, фотоволтаичният парк може да остане почти незабележим в среда от флора и фауна за около 30 години след изграждането. Много малка част от площта на една соларна ферма, по-малко от 5%, е физически покрита от различна инфраструктура (окабеляване, инвертори, подпорни стълбове за панели), а дори с частите от площта, покрити с панели, тази пропорция достига само около 50% от общата площ. Площта, която не е покрита и частично засенчена от панелите, т.е. приблизително 95% от площта на соларния парк, може да бъде разнообразна среда за растения и животни.“


Докладът дава подробности за няколко метода, които могат да се използват за създаване на подходящи местообитания с цел повишаване на биоразнообразието и създаване на по-естествено растително покритие, което може да бъде от полза за разнообразни видове животни, от насекоми и земноводни до птици, плъхове и големи животни.

Например, опрашващите насекоми се ползват от палитра от растения, които цъфтят през различни периоди от годината. „Освен това, от тревестите растения, от особена важност е засаждането на червена детелина, за която се знае, че повишава популацията на земни пчели и пеперуди“, отбелязва се в доклада. Атрагена и орловите нокти, отглеждани на огради, също могат да бъдат от полза за видовете опрашители.

Ако условията на мястото позволяват построяването на плаващи соларни инсталации, те могат да се окажат благоприятни за земноводните видове. „Влечугите предпочитат гъста, зарастнала, плътна растителност, така че е препоръчително да се запази минимална височина на конструкцията от 2 метра – необработена, назасегната растителност над водните зони. Освен че осигуряват по-лесно и по-безопасно движение за животните, те също предлагат дом на множество видове мекотели, червеи и насекоми, като последните се явяват подходящ източник на храна за земноводните.“

Подходящи соларни паркове за гризачи и малки диви животни, са такива, които предлагат достатъчно тишина и ненатрапчивост. Косенето се прави на „коридори“, за да останат неокосени, незасегнати тревисти ивици, които да осигурят свободно движение и убежище за малките животни, съветва докладът.


Фотоволтаичните ферми също предлагат различни възможности за различните видове птици. Някои от тях могат да ги използват като места за гнездене и размножаване, докато други могат да ги използват като места за хранене или почивка. „Можем да помогнем на различни видове да се разпространяват и размножават в района на проекта, като инсталираме разнообразни къщички или изкуствени гнезда или като засаждаме храсти и дървета, доколкото това е съвместимо с изискванията по сигурността на соларната ферма и не влияе на производството на енергия“, обяснява компанията.

Подобно на това, соларните паркове могат да бъдат потенциални места за обитаване на определени видове пеперуди. В Унгария има около 30 вида пеперуди, срещащи се в широк спектър от биотопи – от градски среди до природни места и забравени мини. Соларните паркове, богати на насекоми, могат да бъдат подходящи места за хранене на пеперуди.

Големите диви животни могат да се окажат неочаквани гости в земеделски земи и тревни площи, на които се намират инсталациите, в случай че са близо до гористи местности. Присъствието на големи диви животни в соларни паркове обаче е препоръчително да бъде избягвано, тъй като това би могло да се окаже опасно за животните, или за техниката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *