Начало » Как да получим финансиране за фотоволтаици вкъщи ?

Как да получим финансиране за фотоволтаици вкъщи ?

Около 9500 домакинства в България ще могат да генерират своя собствен електрически ток от слънцето. Това ще бъде възможно благодарение на „Националната схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, която предоставя финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост. Схемата включва две мерки: изграждане на слънчеви панели за загряване на вода в дома (домакинствата могат да получат до 100% безвъзмездна помощ, но не повече от 1960 лв.) и изграждане на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp за собствената употреба (финансирането е до 70%, но не повече от 15 000 лв.). Очаква се втората опция да бъде по-популярна сред хората.

Хората, които се интересуват от субсидията, обикновено са осведомени, че бъдещето принадлежи на зелената енергия. Те са изнервени от високите сметки за електричество и знаят, че в бъдеще домакинствата в България ще трябва да се състезават на свободния пазар и цената на електроенергията няма да бъде изкуствено определена от КЕВР, а ще се определя от пазарните условия. Освен това, кандидатите трябва да имат някаква сума спестени пари, защото при тази програма трябва първо да се инвестира във фотоволтаичната система, а след това средствата се възстановяват на база разходни документи. В програмата е задължително и самоучастие от 30%.

Без скъсване с Енергото

Въпреки това, инсталирането на най-мощна фотоволтаична система на покрива на дома не ще доведе до революционно прекратяване на договорните отношения с енергийния доставчик „Енергото“. Фактически, процедурата за кандидатстване се осъществява съвместно с оператора на електромережата, към която е свързан имотът. Една от първите стъпки при кандидатстването за безвъзмездно финансиране е да се предаде уведомление до оператора на електроснабдителната мрежа. Операторът ще предостави допълнително споразумение към Договора за достъп и пренос на енергия, в което са посочени конкретните технически изисквания за свързване на фотоволтаичната система.

От друга страна, инсталирането на фотоволтаична система на покрива на дома наистина води до намаляване на разходите за електроенергия с около 70-80%, което представлява важна стъпка към постигане на енергийна независимост. Това коментира Антоанета Калоферова от фирмата „Соларити БГ“, която се занимава с консултиране, проектиране и изграждане на фотоволтаични системи. Тя посочва, че връзката с енергийния доставчик за домакинствата в Югоизточна България остава и може да бъде само от полза, особено през нощта или през зимата, когато системата не работи на пълен капацитет.

Достатъчна ли е мощността


Мощността на фотоволтаичната система с максимално допустима мощност до 10 kWp, предвидена в програмата, може да бъде достатъчна за много домакинства. Въпреки това, не може да се даде универсален отговор, тъй като нуждите на различните домакинства се различават. Дори две къщи с еднаква квадратура могат да имат различни нужди от енергия поради различния начин на живот на семействата. В общия случай обаче 10 kW биха били достатъчни. За по-малка къща това може да бъде много мощност, а за по-голяма – по-малко. Затова е важно да се прецени индивидуално всеки имот, да се изследва възможното място за монтаж, да се определи дали системата трябва да бъде монофазна или трифазна, дали са необходими батерии за съхранение и да се анализират миналогодишните сметки за електроенергия, за да се определи оптималният размер на инсталацията според нуждите на конкретното домакинство.

Относно финансирането, ако цялата инвестиция възлиза на 20 000 лева, програмата ще възстанови максимум 14 000 лева (70% от инвестицията). Ако вложите 40 000 лева, ще получите обратно само 15 000 лева (горната граница на финансирането). В случай на инвестиция от 10 000 лева, ще получите до 70%, или най-много 7 000 лева. Оставащата сума трябва да бъде покрита със собствени средства или чрез банков кредит.

Според Антоанета Калоферова, предвиденото финансиране е достатъчно за получаване на 70% субсидия за система от монофазна 5-киловата инсталация без батерии. Цената на такава система е около 40 000 лева, след което субсидията би била около 70% от тази сума. За система с трифазно захранване от 6 киловата инсталация и 12 kWh акумулаторен блок цената е около 40 000 лева, и субсидията би била около 40%.

Нека предположим, че фотоволтаична система за собствено потребление, която може да задоволи нуждите на по-голямо домакинство, струва около 20 000 лева. При настоящите цени на електроенергията за домакинствата, тази система може да произвежда електроенергия за около 2 800 лева годишно. Ако разходите на домакинството за 12 месеца са точно 2 800 лева, системата би могла да се окупира за около 7 години, според други консултанти от сектора. Важно е да се отбележи, че на ранен или късен етап пазарът на енергия за битови потребители в България може да бъде либерализиран, което би довело до по-високи цени на електроенергията за домакинствата. Това ще увеличи стимула за инсталиране на фотоволтаични системи за собствено производство на електроенергия.

В момента на българския пазар има голям брой оферти за малки фотоволтаични системи, което вероятно е поради стартираната програма за енергийна независимост. Цените се движат от около 8 000 лева за системи, които се предлагат практически „до ключ“, както е обичайно в строителния бранш, до около 40 000 лева за по-големи системи. Това показва бърза репортерска проверка.

Въпреки това, съществуват определени ограничения относно физическите лица, които могат да получат финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост с проекти за енергийна независимост у дома. Ето някои от най-важните ограничения:

  • Бенефициентите трябва да бъдат собственици на жилището, за което кандидатстват. Ако кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, се изисква писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци. Изключение от това правило се прави в случаите на съпружеска собственост.
  • Вашето постоянно местожителство трябва да е в съответното жилище, за което кандидатствате. Това означава, че вили и къщи на село, които се ползват само сезонно, не са допустими.
  • Имотът трябва да се използва единствено за жилищни цели, без да има регистрирана фирма в него. Освен това, в продължение на пет години след инсталирането на системата е забранено извършването на търговска дейност.
  • Имотът трябва да има регулярно платени местни данъци и такси към съответната община.
  • До момента в жилището е използван неефективен източник на топлина, като например печка, котел или камина, работещи на твърдо гориво (дърва, въглища и пелети).
  • Ако сте собственик на жилище в многофамилна сграда, трябва да получите съгласието на съсобствениците и да представите копие от Решение на Общото събрание на собствениците, според статута на сградата (с мнозинство от поне 67% идеални части от общите части). Това е необходимо, тъй като покривът е общо имущество. Предишни кандидати съобщават, че това не е трудно постижимо, тъй като не се изисква пълно единодушие.
  • При многофамилни сгради е необходимо да се получи строително разрешение за инсталирането на фотоволтаичната система.
  • За монтажа на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаични системи с мощност до 10 kWt, не е възможно да изберете производител самостоятелно. Възможността за избор е ограничена до един списък с фирми, които разполагат с квалифицирани специалисти. Този списък може да бъде намерен на уебсайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
  • Ако жилището, за което сте получили субсидия, бъде продадено, новият собственик е задължен да запази фотоволтаичната система на покрива за оставащия период от петгодишния срок, през който инвестицията трябва да се окупи.

Фотоволтаичните системи за домове се избират спрямо количеството използвана електроенергия и разпределението й през денонощието. Професионални консултанти препоръчват да се разгледат фактурите от ЕВН за последните шест месеца, тъй като те предоставят добър ориентир. Идеално е да се анализира потреблението за цяла година, за да се вземат предвид всички сезони. Например, за малки домакинства с до двама души, подходяща инсталирана мощност е около 1,5 kW. Система с мощност от 1,5 kW може да задоволи нуждите за електричество на хладилник, до 10 енергоспестяващи лампи, телевизор, различни електроуреди, които не се използват постоянно, както и да осигури едно до две пускания на пералня и до две пускания на съдомиялна седмично, според информацията от „ЗК Солар“ АД.

За семейства от две или три члена, препоръчителна мощност на фотоволтаичната система за дома е около 3 kW. Тази система може да осигури електричество за работата на хладилник, телевизор, осветление с 10-20 лампи, пералня с 3-5 изпирания на седмица, съдомиялна с до 5 пускания седмично, компютър и дори малък климатик.

За домакинства с 4-5 членове, препоръчителна мощност на фотоволтаичната система е около 5 kW. Тази инсталация може да захранва хладилник, няколко телевизора, осветление с над 20 лампи, пералня с повече от 5 изпирания на седмица, съдомиялна с повече от 5 пускания седмично, сушилня с повече от 5 цикъла на седмица, компютри, голям климатик или няколко по-малки електроуреди, които не се използват постоянно. Специалистите допълват, че също така соларната система може да захранва дори водна помпа.

Ако разгледате вече платените фактури към ЕВН и се фокусирате върху личното си потребление на електроенергия, можете лесно да направите оценка и самостоятелно да определите приблизителната мощност, необходима за бъдещата ви инсталация. Например, соларна система с мощност от 3 kWp произвежда средно около 3750 kWh електроенергия годишно, докато система с по-голяма мощност от 5 kWp може да произведе около 6250 kWh на година.

Един от често задаваните въпроси е свързан със подходящостта на всички покриви за поставяне на соларни панели и колко пространство те заемат. Консултантите посочват, че за соларни системи с мощност от 3 kW до 6 kW, монтирани на наклонен покрив на къща или вила, е необходима площ между 20 и 40 квадратни метра. Важно е да се отбележи, че не всеки покрив е подходящ за монтаж на фотоволтаични панели, особено ако е насочен на север. Най-подходящата ориентация е към юг.

От опита на „Соларити БГ“ се забелязва, че в момента хората рядко използват услугите на консултанти и предпочитат да се справят сами с документацията. В ИСУН (Интегрирана система за управление на устойчива енергия) и на уебсайта на Министерството на енергетиката има около 170 въпроса и отговора по най-неясните аспекти на програмата, заедно с указания.

Грижата за соларната система е относително минимална. Соларните панели не изискват специални грижи. Въпреки че замърсяването на панелите не винаги намалява производството на енергия, дъждът обикновено почиства повърхността им достатъчно добре, така че редовно почистване не е задължително, според Антоанета Калоферова.

Въпреки това, е препоръчително веднъж годишно да се направи профилактика на системата от специалисти. Животът на соларните системи в мрежата е над 20 години, а мнозинството фирми в отрасъла предлагат гаранционно обслужване.

Соларната система с мощност 5 kW е достатъчна за нуждите на 4-членно семейство.

Източник: Вестник Марица

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error

Харесваш сайта? Моля харесай ни във фейсбук :)