Начало » германия рекорд
германия възобновяема енергия

Германия с рекордно производство на възобновяема енергия

Германия генерира повече електроенергия от възобновяеми енергийни източници през първата половина на 2024 г., отколкото някога преди, според доклад на Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). Институтът показва, че 65% от нетната обществена електроенергия в страната е произведена от възобновяеми енергийни източници от януари до юни, тъй като както производството на изкопаеми горива, така…

Виж още