Начало » каховка

Електроенергията в Украйна и катастрофалните последствия

С разрушението на подпорната стена на водноелектрическата централа Каховка, което се смята за една от най-големите човешки глупости причинявани в Европа след ядрената авария в Чернобил, въздействието на наводнението ще се усеща от околната среда и хората през много поколения напред. Десетки хора загинаха при наводнението, а също така бяха понесени огромни загуби в енергийния…

Виж още